Privacy Verklaring

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en jouw vertrouwen en de bescherming van je privésfeer vinden wij heel belangrijk. Daarom nemen wij bij de verwerking van persoonsgegevens altijd de wettelijke bepalingen in acht en willen wij je hieronder informeren over de manier waarop we op www.cowgirlstore.nl gegevens verzamelen en verwerken.
Cowgirl Store respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben daarom ook een beveiligde https verbinding (groen slotje "Beveiligd" in je browser) Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Cowgirl Store zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan over feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon. Hieronder vallen in het bijzonder je naam, telefoonnummer en adres en alle bestandsgegevens die we in het kader van je bestelling en het aanmaken van een klantenaccount van je ontvangen. Statistische gegevens die we bijvoorbeeld verzamelen bij een bezoek aan onze webshop en die niet direct met jou als persoon in verband kunnen worden gebracht, vallen hier niet onder.

Op onze website kun je onze producten online bestellen. Wij verwerken de in verband met je bestellingen verzamelde persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. De door jou vermelde contactgegevens en de in de loop van de afwikkeling van je bestelling verzamelde persoonsgegevens (o.a. naam, adres, e-mailadres, betalingsinformatie en informatie over retourzendingen en eventueel geboortedatum en telefoonnummer) worden opgeslagen voor het afwikkelen van je bestelling en het bijhouden van je klantenaccount.
Bovendien gebruiken we je e-mailadres om je in overeenstemming met de wettelijke voorschriften een bevestiging van je bestelling toe te zenden.

Wij zijn hiertoe gerechtigd op grond van artikel 6 (1) b AVG.

Klantenaccount

Onze webshop biedt je bovendien de mogelijkheid om een met een wachtwoord beschermd klantenaccount aan te maken. Via dit account heb je altijd toegang tot de gegevens die wij van je hebben opgeslagen en kun je je bestellingen sneller doen . Ook kun je de gegevens die in je klantenaccount zijn opgeslagen, en de toestemmingen die je hebt gegeven, hier beheren (wijzigen, corrigeren en verwijderen resp. intrekken).
De gegevens die we voor het aanmaken van een klantenaccount in onze webshop van je verzamelen, zijn je voor- en achternaam en je e-mailadres.
Wij zijn hiertoe gerechtigd op grond van artikel 6 (1) b AVG.

Natuurlijk kun je Cowgirl Store ook op andere manieren vinden dan via onze internetpagina. Wij maken in aanvulling hierop gebruik van verschillende social-media-kanalen om onze onderneming gericht te promoten.

Social media marketing

Voor dit doel hebben we eigen ondernemingspagina’s op Facebook,  Instagram, Pinterest, Google+ en Twitter. Hierbij gaat het om social-media-platforms waarbij Cowgirl Store ook alleen maar gebruiker is. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze pagina’s zijn de betreffende aanbieders. Op hun internetpagina’s stellen alle aanbieders gedetailleerde informatie ter beschikking over hoeveel en welke gegevens ze van je verzamelen, voor welk doel ze dit doen en hoe ze je gegevens verder verwerken. Hier vind je ook nadere informatie over je rechten en over instelmogelijkheden ter bescherming van je privacy.

Social plugins

Op onze website gebruiken we zogenaamde social plugins (‘plugins‘) van verschilende sociale netwerken om de online-shop persoonlijker te maken. Hiertoe behoren onder andere de Facebook ‘LIKE’-button (ook bekend als ‘vind-ik-leuk’-button) en de ‘Google +’-button. Het gaat hierbij om aanbiedingen van de Amerikaanse ondernemingen Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS).

Als je een pagina van Cowgirl Store bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser verbinding met Facebook resp. Google en wordt de content van deze pagina’s geladen. Je bezoek aan de pagina’s van Cowgirl Store kan hierdoor mogelijk door Facebook en Google worden gevolgd, ook als je de functie niet actief gebruikt. Als je een account hebt bij Facebook of Google, kun je een dergelijke social plugin gebruiken om informatie te delen met je vrienden. Cowgirl Store heeft hierbij geen invloed op de inhoud van de plugins en op het doorgeven van informatie.

Op hun internetpagina’s stellen Facebook en Google gedetailleerde informatie ter beschikking over hoeveel en welke gegevens ze van je verzamelen, voor welk doel ze dit doen en hoe ze je gegevens verder verwerken. Hier vind je ook nadere informatie over je rechten en over instelmogelijkheden ter bescherming van je privacy.

Tenzij hieronder anders aangegeven, worden je gegevens en informatie verder niet door ons gebruikt. Cowgirl Store zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid
 
Wij doen ons best om binnen het kader van onze mogelijkheden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde en onrechtmatige verwijdering, verandering, verlies, onrechtmatig doorgeven en onrechtmatige toegang. 
Persoonsgegevens kunnen door ons worden opgeslagen, zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag en dit belang zwaarder weegt dan jouw belang bij het niet langer opslaan. Als het belang van Cowgirl Store bij de opslag van de gegevens niet zwaarder weegt dan jouw belang bij het niet langer opslaan, kunnen de gegevens opgeslagen blijven, wanneer dit dient te gebeuren op grond van wettelijke voorschriften (bijv. uit het handelsrecht of het belastingrecht). In deze gevallen worden de gegevens uitsluitend opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en worden ze verder ontoegankelijk gemaakt. Na afloop van de bewaartermijnen worden alle gegevens volledig gewist.
 
Recht op inzage
 
Je hebt het recht op informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Daarnaast heb je het recht op het wissen van de persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen, voor zover er geen wettelijke uitzondering op het recht op het wissen van je gegevens van toepassing is. Bovendien kun je op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, voor zover wij geen zwaarder wegend belang bij de verwerking hebben. Ook heb je het recht op rectificatie van opgeslagen persoonsgegevens van jou die onjuist zijn, en op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens. Verder heb je het recht om ons de door jou aan ons ter beschikking gestelde gegevens die we hebben verwerkt op grond van toestemming of waarvan de verwerking nodig is geweest voor het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst, in een gangbaar formaat te laten doorgeven aan jou of een door jou aan te geven derde (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Voor zover wij gegevens verwerken op grond van door jou verleende toestemming, heb je te allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft niet tot gevolg dat de gegevensverwerking die op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking, onrechtmatig wordt.
In de rubriek ‘Contact’ bieden we je verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Behalve per telefoon, brief of e-mail kun je dit ook doen met het contactformulier dat we je hier ter beschikking stellen. Alle persoonsgegevens die je in het kader van je contactaanvraag aan ons meedeelt, gebruiken we uitsluitend om de betreffende aanvraag af te handelen. Verplichte gegevens die we minimaal nodig hebben om je aanvraag te kunnen categoriseren en te kunnen behandelen, zijn gemarkeerd met een (*). Ter bescherming van je gegevens verzenden we deze uitsluitend in https-versleutelde vorm. We verwerken je gegevens op basis van de rechtsgrond die staat vermeld in artikel 6 (1) f AVG. 

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cowgirl Store gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Cowgirl Store geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van Cowgirl Store, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.